((بهشت نیاتوس)) پروژه ای در کلاس A+
آنچه ((بهشت نیاتوس)) را از پروژه های دیگر گروه مهندسین صحیح النسب متمایز می کند،تجربه ی متفاوتی ست که به مخاطب ارائه می دهد؛
تجربه ای از جنس جهان امروز
در جهانی که نیازها و ضرورت های مخاطب نیز دچار دیگرگونی شده است،دیگر گونه باید اندیشید و دیگر گونه باید ساخت؛
ایده ها ، راه رستگاری اند.
سواران کهنه کار صحیح النسب پس از سالها تجربه اندوزی و ساخت ده ها پروژه ی موفق، امروز بنا را برآن نهاده اند تا در قابی نوآورانه،ایده ای بدیع، هنرمندانه و البته جسورانه را به منصه ی ظهور گذارند.
بهشت نیاتوس،حاصل تلاش کسانیست که طی سالها توانسته اند دانش و تجربه و تعهد را به بازار ساخت و ساز کشور بیاموزند؛
مسئولیت پذیری را توسعه دهند و کیفیت در ساخت را باز تعریف کنند.
بهشت نیاتوس از دل اندیشه ای آرمان گرایانه و دانش محور زاده شده است؛
پروژه ای غرور آفرین که توانایی سازندگان ایران زمین را در جهان مدعی مدرنیسم، به رخ خواهد کشید.
مشخصات پروژه
تعداد طبقات 22 طبقه
نوع ساختمان مسکونی
زیر بنا 70,000متر
تعداد طبقات مسکونی 22طبقه
تعداد طبقات مشاع 9طبقه
تعداد واحد ها 56واحد
متراژ واحد ها 350
450
800
1,200
متراژ زمین 6,100 متر مربع
آدرس: خیابان فرشته پلاک 7

 

بهشت نیاتوس

نامی برگرفته از فرهنگ و تاریخ ایران زمین است

در واقع ترکیب دو واژه بهشت و نیاتوس است
که خود نیاتوس ترکیبی به هم پیوسته است از<<نیا>> به معنای اجداد و<<توس>> به معنای نیرومند...

در فرهنگ فارسی، ترجمان نیاتوس را اینگونه آورده اند:

که نیاتوس، دارای نیاکانی نیرومند است. و بزرگ زاده را گویند.

<<بهشت نیاتوس>> در آینده بسیار نزدیک با حرف های زیادی خواهد آمد…

گروه مهندسین صحیح النسب